more&better / Callao  (en Plaza del Callao)
more@better  (en Gran Vía)
more&better (en Puerta del Sol)
cat&dogs
setdebelleza:

more&better (en Birmingham)
en Digbeth
en Digbeth
paste up (en Digbeth)
paste up (en Digbeth)
more&better / setdebelleza 2014 (en Digbeth)
paste up (en Digbeth)
more&better / setdebelleza 2014 (en The Spotted Dog)
Thank you @v_c_nt  (en The Spotted Dog)
paste up (en The Spotted Dog)
more@better